Jdi na obsah Jdi na menu
 


O elektřině z pohledu dneška neoptimisticky

25. 2. 2022


 

Varovná zpráva z loňského září (https://zahranicni.hn.cz/c1-66974930-britanii-chybi-elektrina-ceny-kazdym-dnem-stoupaji-na-rekordy-situaci-jeste-zhorsil-pozar-na-paternim-kabelu): Británie se potýká s nedostatkem elektřiny,který ještě zhoršuje už tak napjatou situaci na trhu...Rozsáhlý požár ... vyřadil páteřní kabel, který přivádí elektřinu z Francie, a podle provozovatele přenosové soustavy bude kabel odstaven minimálně měsíc...Británie je čistým dovozcem elektřiny,nejvíce jí odebírá právě z Francie. Proudí tam dvěma páteřními kabely,které jsou položené přes Lamanšský průliv...

 

O přenosové soustavě ve středu Evropy bohatšího Německa se referuje...pro důležitá páteřní přenosová vedení...použijí inovativní stejnosměrné 525kV kabely s plastovou izolací. Na realizaci těchto vedení stojí samé základy německé energetické transformace (Energiewende). Hustota výkonu ...kabelu XPLE je tak vysoká, že podzemní kabel může poprvé přenášet téměř stejný výkon jako systém nadzemního vedení...

Evropa by měla mít elektřiny přebytek,poněvadž i chudší Česko ji stále „vyváží“ a má robustní přenosovou soustavu („dráty“ měří přes 247tisíc kilometrů). Transformátory (s fázovým posuvem) má Česko postavené čtyři a fungují výborně pro řízení přenosových soustav v nadnárodním celku. ČEPS,a.s.,tak ročně do přenosové soustavy investuje až 4,5miliardy korun,přičemž z EU do celoevropské přenosové soustavy nejdou žádné dotace. Německo se nepodílelo na spolufinancování transformovny v Krušných horách,ač slouží k vyrovnání „přetoku“ proudu z jeho „větrníků“. O životnosti nadzemního (přeshraničního) vedení vypovídají ony výdaje ČEPS. O životnosti a bezpečnosti podzemních kabelů však experti nepřesvědčují...a ještě se energetici odklání od střídavého proudu ke stejnosměrnému. Technologie přenosu a rozvodu elektřiny,lze se domnívat,málo pochopitelně předbíhají její produkci a i akumulaci. Avšak elektřina se prvotně musí někde a někým vyrobit. Technokrati a inženýři nás možná strkají do kolektivní pasti.

Myslitel Harari před 10lety napsal (kniha SAPIENS): Ještě pozoruhodnější byl monumentální vzestup elektřiny. Před dvěma sty lety neměla žádný význam...Stačilo však několik vynálezů a stal se z ní univerzální džin v láhvi. Poslouchá totiž na slovo...Téměř nikdo úplně nechápe,jak to dělá,ale nikdo si už život bez ní nedovede představit. Ano - elektřina je vedle peněz (kapitálových toků) základem (blahobytné) lidské civilizace... Nu už se zapomenulo,že elektrifikace sídel byla hlavním východiskem ze zaostalosti po první světové válce - i v Sověty bolševizovaném Rusku. Také upadlo v zapomnění,že ještě než se prosadil pohon aut z fosilních paliv,tak jezdila první elektrovozítka a elektropohon se vyvíjel. Na ropě se euroatlantická civilizace stala závislou až po druhé světové válce. Elektromobilita a úspory ve spotřebě energií nejsou lékem na „klimatickou krizi“,ale spíše na ubývající zdroje elektřiny.

Podle rozvahy státní akciovky ČEPS je Česko na elektromobilitu připraveno...Jsme však opravdu přizpůsobeni pro uchovávání elektřiny v bateriích ? Výzkum akumulace energií se poznenáhlu zastavuje,když se dostáváme na hranice myslitelných možností. Věda a technika zdokonaluje především přenos elektřiny. Modernizují se sítě,nikoli výrobny energie a metody skladování elektřiny. Německo rovněž investuje do sítí,ale odstavuje jaderné elektrárny,čehož evropským důsledkem je růst cen energií. Elektrovozítka jsou svými komponenty navíc tak surovinově náročná,že v nich spatřovat akumulátory,je bláhové. Jaderná energetika měla být dodavatelem elektřiny pro domácnosti a průmysl,kdyby však nedošlo ke zlevnění ropy. Bez atomu elektřiny nejspíše nebude všeobecný dostatek,což teprve „čistého“ vodíku. Málokdo úplně chápe,proč se máme spoléhat na slunce a vítr,nikoli na enormní sílu atomu,ale nikdo si už žití bez elektřiny nedovede představit. Zelení dogmatici nás možná postrkují do modernizační propasti.