Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zemní plyn je a byl smlouvou se satanem

2. 2. 2022

 


Zemní plyn zabezpečí energetiku pro 21.století (Velká kniha o energii,vydaná v roce 2001): zásoby plynu prý vystačí i při 3x vyšší těžbě. (Zatím) prosperující Německo - v přítomnosti pod taktovkou Zelených - lstivě prosadilo zemní plyn coby „přechodné palivo“. Jeho nejbližší západní soused byl uspokojen,když se atom neoctl na indexu nepřijímaných zdrojů energie. Zařazení zemního plynu do „taxonomie“ EU - vedle jaderných zdrojů energie - demonstruje absenci společné evropské energetické politiky,nikoli že v Evropě nadále vítězí okamžité finanční zájmy nad potřebami veřejnosti,jak uvažuje Deník Referendum (https://denikreferendum.cz/clanek/33552-fosilni-plyn-vudrzitelne-taxonomii-prechodove-reseni-neni-reseni). Úsudek Šimona Batíka je rádoby expertní: Oxid uhličitý však není tím, co by nás mělo trápit na prvním místě. Hlavní složkou zemního plynu je totiž metan, který je ve dvacetiletém srovnání osmdesát šestkrát efektivnější při oteplování planety než oxid uhličitý. Ve stoletém horizontu pak asi „jen“ šestadvacetkrát. A o tom se již tak moc nemluví. Už před 20lety Zelení měly alarmovat: Zemní plyn při spalování vypouští o polovinu méně oxidu uhličitého než uhlí,ale v roce 2030 se stane hlavním zdrojem emisí CO2 v evropském energetickém sektoru. Nejpozději od počátku 90.let však zemní plyn byl vyzdvihován coby dokonalé „palivo“. Zemní plyn byl demagogicky zařazován mezi ekologické zdroje energie - a dřevo (na otop) naopak.

Zahrnutí zemního plynu mezi udržitelné zdroje energií (technologií) je nouzovým východiskem chudnoucí Evropy. EU rezignovala vynakládat finanční zdroje nejen na armádu,strategické komponenty a potřeby,ale i do (investičně náročných) jaderných zdrojů. Státy euroatlantického prostoru měly v 80.letech vysoce rozvinutý program jaderné energie,ale dala se neprozíravě přednost nedrahé ropě,(skrytě) dotovanému uhlí,stále dostupnějšímu zemnímu plynu. Kvůli přemrštěné spotřebě zemního plynu se mohlo opomíjet jádro. OZE byly postradatelné,takže se nerozvíjeli adekvátním technologickým tempem,jako kupříkladu (auto)mobily. Zemní plyn se nikdy neměl stát všeobecně dostupným zdrojem energie. Zemní plyn je ze své povahy tuze luxusním zdrojem (přímé) tepelné energie. Zemní plyn už měl být nejdražším zdrojem energie nejen domácností - za pomoci cel,daní (emisních „povolenek“),když ne cenových regulací. V Česku a (asi) celé EU se místotoho promrh(ávají)aly bilióny do výstavby plynovodů,přípojek a dalších zařízení,přičemž výsledkem je utužení závislosti na nepřátelském Rusku a nutnost soupeření o plyn s bohatnoucí Asií. Do NORDSTREAMu nešly dotace EU,ale nejspíše Rusko přes GAZPROM potajmu splatilo starý dluh vůči Německu,takže byl zbudován za evropské peníze. Mnohé neevropské země jistě potřebovaly dosáhnout transformace zdrojů energie a tedy možná zemní plyn,coby „přechodné palivo“,nikoli donedávna ekonomicky i technologicky bohatá EU.

EU (v čele s Německem) nakonec dospěla k barbarskému nakládání s drahocenným zemním plynem,pokud je využíván k výrobě elektřiny. „Břidlicový“ zemní plyn,těžený především v USA,nakonec může mít ničivější vliv na planetární pochody než CO2,když vědci o jeho původu a pravé úloze v zemské kůře ví poskrovnu. Nu není také známo,že by se LNG přepravoval přes oceány na plachetnicích,ani že by „tankery“ byly poháněny plynem,natož atomem. Je absurdní i to,když se zemní plyn dopravuje až do horských lesnatých oblastí,v nichž energetickým zdrojem smí být (zplyňované) dřevo a další biomasa. Tak dodnes i Zelení odmítají pochopit,že se dřevní hmota nespaluje,ale zplyňuje nejpozději od konce 20.století. Není neabsurdní rovněž to,pokud obytné domy v blízkosti (velké) městské teplárny jsou napojeny na zemní plyn,ale bylo to přijímáno téměř s ovacemi v 90.letech. Dokonce v městské aglomeraci,nepříliš vzdálené od atomové elektrárny,vypouštějící denně mraky páry „nazdařbůh“. Plynové přípojky v takové lokaci,nehledě na jejich nákladnou údržbu a provoz,nejsou alternativou či konkurencí,ale mrháním kapitálu.

 

Z nouzectnost zemní plyn dostal EU konečně do područí nepřátelského Ruska,ale i Turecka (plynovod obcházející Ukrajinu). Demagogie,že EU čerpá z Ruska „jen“ 40 či 45% plynu,neznamená že není ve vazalem Ruska: bez toho plynu se totiž neobejde a nikdo další ho nedodá. Skoro bezmezná plynofikace je a byla slepou cestou (evropské) energetiky.